בורמן גלי

טיפול באמצעות אמנות חזותית
ירושלים
052-4370007
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
661
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים