בורשטין גתית

טיפול באמצעות תנועה ומחול
תל אביב-יפו
03-6994843
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
119מ