אלעזרי צופית

אמנות חזותית
הוד השרון
050-7940521
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר