בן דוד-גר רותם

אמנות חזותית
שדה יואב, ד.נ.לכיש דרום
052-8933077
אזור הטיפול:
דרום
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים