בן זקן בלום עדי

ביבליותרפיה
כפר אביב, רחוב המייסדים, ת"ד 297
052-8376061
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר