ד"ר בן ששון נגה

טיפול באמצעות ביבליותרפיה
מצפה נטופה
050-8434375
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
0138מ