ד"ר בנארי רינה

תנועה ומחול
שורש
054-7944704
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
מדריך
מספר מדריך:
284

הזמנה לכנס יהת