ברנשטיין דניאל שרה

תנועה ומחול
ירושלים
054-4226221
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר