פורטיאנסקי סילביה

פסיכודרמה
רמת השרון, גיחון 18
054-6241443
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר