וולף פופקו גיטל

דרמה
ירושלים
02-6560668
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
644
מעניק הדרכות מוזלות
תחום התמחות 1:
דרמה וסיפור
תחום התמחות 2:
שילוב אומנויות