גרופר שרוליק ( ישראל )

פסיכודרמה
תל אביב
054-4669977
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
גבר
מעמד בי.ה.ת:
חבר
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים