טל מירב

אמנות חזותית
שדה נחמיה
050-7628730
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר