הזמנה לטקס ההוקרה "לזכור, להכיר ולהוקיר" כנס היובל של יה"ת 05.07.21