יה"ת מצטרפת להצהרה של ארגוני טיפול ובריאות המדגישה את חשיבות הטיפול המקצועי בילדים ובבני נוער מגוונים מגדרית.


מטפלים באמצעות אמנויות נמנים על אנשי מקצועות הבריאות שיכולים להציע טיפול מקצועי בהתמודדות של ילדים ומשפחותיהם בתהליך.

לקריאת ההצהרה לחצו כאן