קול קורא לתפקיד נציג/ת חטיבה ביה"ת עם ארגונים מקצועיים בינ"ל - חטיבת הדרמה

הגדרת התפקיד ומרכיביו:

  • טיפוח ופיתוח קשרי חטיבת הדרמה עם ארגונים מקצועיים רלוונטיים בעולם.
  • חשיפה למידע מקצועי מארגונים מקבילים בעולם - מחקרים, מאמרים, ידע מקצועי וכיו"ב.
  • הצעות, שיתוף ומידע על כנסים והרצאות מקצועיות בעולם.
  • תקשורת ויחסי גומלין עם הארגונים המקבילים בעולם - שיתוף מידע, חשיפה למתרחש בתחום, עדכוני מידע דו צדדיים באמצעים דיגיטליים.
  • ייצוג יה"ת בתחום הטיפול בדרמה בארגונים המקבילים בעולם.  הצגת ושיתוף מצב תחום הטיפול באמצעות אמנויות בישראל.
  • העברת מידע על מצב ארגונים מקצועיים מקבילים בעולם למטפלים בישראל.  
  • בחירה לתפקיד נציג/ת חטיבה ביה"ת לקשרי חו"ל כפופה להשתתפות בראיון בישיבת הנהלת ואישור הצבעת רוב חברות הנהלת יה"ת.
  • קדנציית התפקיד: תקופת קדנציה היא ל 4 שנים. תקופת חפיפה בין נציג יוצא לנכנס 3-6 חודשים.
  • הנציג/ה פועלת בכפוף לראש החטיבה ביה"ת, בשיתוף פעולה ובעדכון שוטף עם ראשות החטיבה, מערכת המנהלה ביה"ת ויו"ר יה"ת.

                                                                                                    

דרישות התאמה לתפקיד :

1. על המועמד להיות חבר יה"ת במעמד מדריך.

2. רקע התנדבותי קודם ביה"ת.

3. הכרת מצב מקצוע הטיפול באמצעות אמנויות בארץ.

4. הכרת ההיסטוריה של יהת והמבנה הארגוני.

5. ידיעת אנגלית ברמה טובה המאפשרת יכולת ביטוי ותקשורת מקצועית בע"פ ובכתב מול חבריי האיגוד האחרים.

6. נכונות להשתתפות כספית בזמן שהות בכנס שיתקיים בחו"ל.

7. פעילות באחת מוועדות הארגון הבינ"ל במהלך תפקידו.

8. יכולת להתנהל בצוות רב מקצועי, תוך ראיה מערכתית ורגישות לרב תרבותיות.

9. על המועמד להמציא המלצה תומכת – ממקומות תעסוקה/אקדמיה.

*** במידה ולתפקיד יידרש סגן מטעם האיגוד בחו"ל, יהיה עליו לעמוד באותם קריטריונים המובאים במסמך זה ולקבל את אישור ההנהלה.

מועמדים הרואים עצמם מתאימים מוזמנים לשלוח קורות חיים מקצועיים עד לתאריך 15.8.21 למייל של יה"ת - yahat2013@gmail.com