קול קורא חטיבת התנועה והמחול בארגון EADMT

 

 

קול קורא - נציגות חטיבת התנועה ומחול ביה"ת בארגון האירופאי לטיפול בתנועה ומחול –EADMT

קול הקורא לנציג.ה וכן לנציג.ה משנה

EADMT דורש נציג.ה ונציג.ה משנה. רוב החובות המפורטות למטה חלות גם על המשנה פרט לחובה לנסוע לאסיפה הכללית השנתית. יה"ת משלמת הוצאות טיסה אחת (לנציג.ה או למשנה במקרה שהנציג.ה איננו.ה יכול.ה להשתתף)

 

הגדרת התפקיד ומרכיביו:

 • טיפוח קשרי חטיבת התנועה ומחול עם הארגון.
 • לחשוף את החטיבה למידע מקצועי - מחקרים, מאמרים, ידע מקצועי וכיו"ב.
 • הצעות, שיתוף ומידע על כנסים והרצאות מקצועיות במסגרת EADMT.
 • תקשורת ויחסי גומלין עם הארגון האירופאי - שיתוף מידע, חשיפה למתרחש בתחום, עדכוני מידע באמצעים דיגיטליים.
 • לענות מדי פעם לשאלונים הנשלחים ע"י הנהלת הארגון או קבוצת עבודה כלשהי.
 • ייצוג יה"ת בתחום הטיפול בתנועה ומחול והצגת ושיתוף מצב תחום הטיפול באמצעות אמנויות בישראל.
 • השתתפות באחת הועדות (קבוצות עבודה) הפעילות בארגון העוסקות בנושאים כגון: תקני הכשרה, מחקר, תקשורת, רישום ומעבר של ארגונים לאומיים, הכרה ממשלתית וציבורית של המקצוע.
 • עריכת ידיעון שנתי באנגלית על מצב החטיבה והמקצוע בישראל ופעילויות שהחטיבה מארגנת דרך יה"ת.

 

דרישות למועמדות לתפקיד

 1. להיות חבר.ה יה"ת במעמד מדריך.
 2. רקע התנדבותי קודם ביה"ת.
 3. הכרת מצב מקצוע הטיפול באמצעות אמנויות בארץ.
 4. הכרת ההיסטוריה של יה"ת והמבנה הארגוני.
 5. ידיעת אנגלית ברמה טובה המאפשרת יכולת ביטוי ותקשורת מקצועית בע"פ ובכתב מול חבריי האיגוד האחרים.
 6. נכונות להשתתפות כספית בזמן שהות באסיפה הכללית השנתית שתתקיים בחו"ל.
 7. פעילות באחת מוועדות הארגון .
 8. יכולת להתנהל בצוות רב מקצועי, תוך ראיה מערכתית ורגישות לרב תרבותיות. על המועמד.ת יהיה להמציא המלצה תומכת אודות כך.

_____________________________________________________________________

בחירה לתפקיד נציג/ת חטיבה ביה"ת לקשרי חו"ל כפופה להשתתפות בראיון בישיבת ההנהלה ואישור הצבעת רוב חברות הנהלת יה"ת.

- קדנציית התפקיד: תקופת קדנציה היא ל -4 שנים. תקופת חפיפה בין נציג יוצא לנכנס 3-6 חודשים.

- הנציג/ה פועל.ת  בשיתוף פעולה ובעדכון שוטף עם ראש החטיבה.

  התנהלות וזיקה ליה"ת:

- נציגות הארגון מחיבת להביא לידיעת ראש החטיבה ולקבל את הסכמתה, טרם החלטה על ביצוע מהלך / פעילות כלשהי הנוגעת      לחטיבה.

- כל תהליך הרישום והפרסום לחטיבה, יצא ויתנהל באופן פורמלי דרך יה"ת ובחסותו.

- אחת לשנה, יתקיים מפגש של נציגיי חו"ל מהחטיבות השונות – מול הנהלת יה"ת – לצורך שיתוף, עדכון וחשיבה משותפת.

- בתום כל שנת פעילות, הנציג.ה יכתבו סיכום דברים אודות הפעילות ויעבירו לראש החטיבה, ליו"ר יה"ת ולמתאמת הארגונית.

- הנציג.ה יעבירו דרך יה"ת באופן שוטף אינפורמציה רלוונטית לחבריי החטיבה, אודות פעילות שמפורסמת באיגוד בחו"ל, כמו          כנסים/אירועים וכו'.

- יה"ת ישתתף בהוצאות טיסה לצורך הגעה לאסיפה שנתית כללית בחו"ל  בסכום של עד 1000 ₪ , לאחר בחינה ואישור יה"ת         ל -2 הצעות מחיר לטיסה שיוצגו ע"י הנציג, טרם רכישת הכרטיס.

 

המעוניינים.ות: אנא שלחו קורות חיים (מקסימום 2 דפים) בהם יש גם מידע על הזיקה שלכם.ן ליה"ת 

למייל - [email protected]

אנא שלחו את השאלות לגבי מאפייני התפקיד שלא ברורים פה לד"ר הילדה ונגרובר אך ורק למייל:

[email protected]

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 25/11/21