קול קורא לתפקיד - נציג.ת רישום ומעבר - חטיבת תנועה ומחול - יה"ת

ההצעה מיועדת למטפלים באמצעות אמנויות, חברי יה"ת, במעמד 'מדריך' מתחום תנועה ומחול.

על המועמד להגיש קו"ח עם התייחסות לעשייתו ומעמדו ביה"ת.

המועמדים לתפקיד ירואיינו ויבחרו על ידי ראש החטיבה ויו"ר ועדת רישום ומעבר.

התפקיד  נציג.ה ב  - ועדת רישום ומעבר -  חטיבתית הוא לארבע שנים עם אפשרות להארכה - והינו בהתנדבות.

התפקיד:

בדיקה, דיון והחלטה בבקשות של מטפלים באמצעות אמנויות מתחום תנועה - 

  • קבלה לחברות באגודה.
  • מעברים במסלול הכשרה להדרכה באגודה – 'מתמחה להדרכה', 'מדריך/ה'
  • קיום קשר (ישיר) עם מגיש/ת  בקשה להסבר, ברורים בנושא הבקשה ומתן תשובה כתובה לבקשה.
  • הגשת בקשה לועדת חריגים לבדיקת בקשת קבלה או מעבר שאינה מאושרת מסיבות כלשהן,בפניה כתובה ומנומקת,וכן מעקב אחרי הפניה לועדת חריגים עד להעברת תשובה למועמד.
  • תיעוד החלטות הוועדה בשקיפות, תוך שמירה על חיסיון מידע וצנעת הפרט.
  • רישום מדויק ושמירה של הבקשות, השלבים וההחלטות במאגר במדיה דיגיטלית.
  • תקשורת ישירה במייל בין יה"ת רישום ו-ועדת קבלה ומעברים, ועם חברי ועדות קבלה ומעברים ביה"ת,  בנושאי בקשות קבלה ומעברים.

 מייל לשליחת קורות חיים -    [email protected]

ניתן להגיש מועמדות עד תאריך - 01/10/2022