תיקון לפרק ט' בקוד האתי של יה"ת – היבטים של רב תרבותיות

 

פרק ט' לקוד האתי של יה"ת, עוסק בהיבטים האתיים של סוגיית הרב תרבותיות בטיפול באמצעות אומנויות. מקובל להתייחס לרב תרבותיות בעיקר בהקשר האתני. כך למשל, בויקיפדיה מוגדרת רב תרבותיות כ"גישה אשר מדגישה את חשיבות הקבלה של זהויות תרבותיות שונות, במיוחד במסגרת של מדינות קולטות הגירה.  התפיסה הרב-תרבותית מניחה כי האדם יכול להיות שותף בכמה הקשרים ומעגלים של זהויות, ולנוע בחופשיות ביניהם".

הקוד האתי של יה"ת הרחיב את סוגיית הרב תרבותיות גם למובן החברתי, הפוליטי, הדתי והתרבותי. התיקון החדש לפרק ט' מבקש להרחיב את סוגיית הרב תרבותיות אף יותר ומתמקד בשני מישורים:

במישור הראשון, הוספת ההיבט המגדרי בכלל והנטייה המינית של המטופל בפרט, להיבטיו השונים של מושג הרב תרבותיות. במישור השני, הוספת הנטיות והתפיסות של המטפל והמטופל, אותן צריך המטפל באמצעות אומנויות להכיר ולהיות מודע, קשוב ורגיש אליהן בטיפול.

נושא הזהות המגדרית והנטיה המינית נמצא בשנים האחרונות יותר ויותר בשיח הציבורי וניכר כי חלה התקדמות בהכרה הציבורית ובקבלה של מגוון הזהויות המגדריות והמיניות המתקיימות בקרב בני אדם. עם זאת, אנו עדיין עדים לביטויי הומופוביה ולפרקטיקות קשות המתקיימות באוכלוסיות שונות ומופעלות בעיקר כלפי הקהילה הלהטב"קית והמוגדרות בשם כולל כ"טיפולי המרה".

במאמר  שפורסם ב"בטיפולנט", עוסקים ד"ר שחר גלוברמן ודפנה גרינר בנושא "טיפולי ההמרה" והנזקים שהם גורמים למי שנאלץ לעבור אותם בשל לחץ סביבתי. לדבריהם, "מה שמתקרא "טיפול המרה" אינו אלא ניסיון לשנות את נטייתו המינית של הפרט ממשיכה לאותו מגדר (הומוסקסואליות, לסביות, ביסקסואליות) למשיכה למגדר השני בלבד (הטרוסקסואליות). על אף השימוש של טיפולי המרה אלו בפרקטיקות מתחום הטיפול, הם אינם נמנים עם מה שאנשי בריאות הנפש תופסים כיום כתהליך טיפולי".

בהמשך המאמר מתייחסים גלוברמן וגרינר לתופעה שיכולה להתרחש בתוך תהליך טיפולי באומרם כי "פעמים רבות ניסיונות המרה אינם מתפרסמים תחת הכותרת "טיפולי המרה". אנשי טיפול, חינוך ודת לא בהכרח ישתמשו במילה המרה, גם אם יפעילו פרקטיקות טיפוליות שמטרתן לשנות את נטייתו המינית של המטופל להטרוסקסואליות".

ברוח זו, ראתה ועדת האתיקה של יה"ת לנכון לתקן את פרק ט' לקוד האתי, תיקון המהווה בעינינו, בראש ובראשונה אמירה אתית וערכית בנוגע לקבלה של זהויות שונות, לרבות בתחום המגדרי ובנטייה המינית של כל מטופל. בנוסף, קובע התיקון אמת מידה מחייבת בטיפול באמצעות אומנויות באומרו כי כל ניסיון להגדיר כמטרה טיפולית או לפעול בדרך כלשהי על מנת לנסות ולהשפיע ו/או לשנות תפיסת עולם או זהות תרבותית, חברתית, פוליטית או מגדרית, לרבות נטייה מינית, של מטופל, במסגרת טיפול באמצעות אומנויות הוא פסול ולפיכך מהווה גם עבירה אתית.

אנו תקווה כי תיקון זה מצטרף לאמות המידה הנאותות והכללים המסייעים לשמירה על טוהר המידות (לפי המבוא לקוד האתי) בהתאם לרוח הזמן.

חברי ועדת האתיקה - יה"ת

 לשינויים בקוד האתי לחצו כאן

מקורות

גלוברמן, ש' וגרינר, ד' "מניסיונות המרה לטיפולי הרמה: פרקטיקה הכרתית בטיפול בקהילת הלהטב"ק", בטיפולנט, כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה, גילון 26/21.

ויקיפדיה, הגדרת רב תרבותיות.