מפגש זום בנושא: מקומם ותפקידם של המטפלים.ות באמצעות אומנויות במציאות חברתית סוערת ומקוטבת

 

האירועים הסוערים במציאות הישראלית בתקופה האחרונה והשסע שנוצר בין קבוצות שונות באוכלוסיה, מעמידים בפנינו כבני אדם וכמטפלות.ים אתגרים גדולים.

בזמנים כאלו, אנו כנשות ואנשי מקצועות הטיפול נדרשות.ים לחשיבה, להתבוננות ולפעמים לפעולות שמעלות שאלות מקצועיות ואתיות.

הדיון הנוקב שאנו עדות.ים לו בקהילות הטיפול, כמו גם בציבור הישראלי כולו, עלול לגלוש במהירות לשיח מוקצן ואף פוגעני.

אנו סבורות.ים שיש מקום וחשיבות לשיח בנושא, אולם חשוב לנו שהוא יתקיים במרחב קולגיאלי ואתי בטוח, המכבד גם דעות ותפיסות שונות משלנו.

כדי להיענות לצורך העולה מהשטח, אנו מעוניינות.ים לייצר מרחב לשיח ולעבודה סימבולית באומנויות השונות, מתוך חשיבה על מקומו.ה ותפקידו.ה של המטפל.ת באומנויות במציאות החברתית המורכבת.

כמטפלות.ים באומנויות עומד לרשותנו מרחב הביניים של היצירה, שבו ניתן לגעת בתכנים הקונפליקטואליים באופן יצירתי ולאפשר דיון מטאפורי בחומרים העולים אצלנו ביחס למציאות זו. 

במפגש, שיתקיים בזום, נפתח במליאה המגדירה את הנושא ואת מטרת המפגש, שלאחריה נתחלק לעבודה בקבוצות קטנות בחדרי זום.

העבודה באומנויות בקבוצות הקטנות, תתקיים בכלי האמנות השונים, תוך ניסיון לתת מקום לתפיסות השונות של מהו מקומו.ה ותפקידו.ה של המטפל.ת בתקופה זו.

בסיום העבודה בקבוצות נחזור למליאה, לדיון וסיכום. 

אנו מזמינות.ים את כלל המטפלותים באמצעות אומנויות החפצות.ים בכך, לבוא ולהיות חלק מהשיח, שיתקיים בתוך מסגרת כללים ברורה. 

לשם קיום המפגש במרחב בטוח ככל האפשר, המאפשר דיון ענייני ואמפתי, נדרשת הסכמה מראש של כל משתתפ.ת לשיח מכבד, אתי וקולגיאלי והסכמה לתת מקום לכל דעה ותפיסה.

התכנסות של מליאה בהנחיית יו"ר יה"ת, ד"ר אילנה לח, ואחריה יתקיימו קבוצות קטנות של יצירה ועיבוד

של התפקיד שלנו כמטפלים ומטפלות במציאות הנוכחית, בכלי האמנויות.

כולם.ן מוזמנים, ויש מקום לכל הנושאים!

תאריך 28/3/2023 - יום שלישי - בשעה 20:30

הכניסה לנרשמים ברישום מוקדם

לחצו להרשמה 

* הכינו חומרי יצירה כראות עיניכם, ובואו בבגדים נוחים לתנועה.