קול קורא להקמת וועדה מקצועית המתמחה בטיפול באנשים המלווים בני זוג או בני משפחה עם מגבלה או טראומה .

קול קורא

להקמת וועדה מקצועית המתמחה בטיפול באנשים המלווים בני זוג או בני משפחה עם מגבלה או טראומה .

מספר הא.נשים המלווים בחיי היומיום שלהם, בני המשפחה עם מגבלה או טראומה הוא גדול ועם זאת,

זו אוכלוסייה שקופה שאיננה 'מוכרת' ככזו.

מחקרים בעולם מצביעים על ההשפעה של מצב חיים זה (ביניהם נושאים כמו אינטימיות, תלות, אפקט)

ויש מקום לנסח את העבודה הקלינית עם אוכלוסייה זו, בעיקר בעת הזו.

 

מעוניינים יפנו למייל - [email protected]