הגדרת תפקיד המטפל באמצעות אמנויות בבריאות הנפש

מסמך 'הגדרת תפקיד המטפל באמצעות אומנויות בבריאות הנפש', נכתב על ידי פורם האחראיות המורכב מחברות י.ה.ת האחראיות על תחום הטיפול באומנויות בבתי החולים הפסיכיאטרים ובחטיבות הפסיכיאטריות בבתי החולים הכללים.

בהעדר חוק המגדיר את מקצוע הטיפול באמצעות אומנויות, לא הוגדר תפקיד המטפל באומנויות בבריאות הנפש ולא הוגדרו התנאים הנחוצים על מנת לאפשר את קיום הטיפול באמצעות אומנויות במסגרות אלו.

פורום האחראיות נפגש מספר פעמים במשך למעלה משנה, אסף מידע מהמסגרות המגוונות הקיימות, למד את הקשיים והשאלות העולות מהשטח.

המסמך המצורף מטעם האגודה המקצועית י.ה.ת נכתב על ידי פורום האחראיות מתוך הצורך להגדרה של אמות מידה מקצועיות שיאפשרו לפעול לאורן, בבתי החולים ובמערך בריאות הנפש,  וזאת מתוך חשיבה על איכות השירות שניתן למטופל.

המסמך מתבסס על:

המסמך מגדיר את תפקיד המטפל באמצעות אומנויות בבריאות הנפש ואת התנאים הדרושים לקיום טיפול באומנויות במסגרות אלו. כמו כן, מהווה המסמך קו מנחה לעבודת המטפלים באמצעות  אומנויות בבריאות הנפש על פי האגודה המקצועית י.ה.ת.

תודה  לדניאלה פינקל, רוית שורץ ואיריס חן בלו המובילות את פורום האחראיות

בברכה,

מיטל בן גיגי                        תמי ירמיהו

                                                                        יו"ר ועדת התעסוקה                   יו"ר י.ה.ת

                                                                          וסגנית יו"ר י.ה.ת