מאגר המטפלים

תנועה ומחול
חיפה
בישופ מריון
אמנות חזותית
ביתר עילית
בלאק דינה
אמנות חזותית
גדרה
בלום רות
דרמה
חופית
בלום יזדי דוב
אמנות חזותית
תל אביב
בלומנטל יניר קרן
דרמה
מזכרת בתיה
בלונדר ורדה
בארותיים
בליטי אירית
תנועה ומחול
בת עין
בן גבריאל טובה
אמנות חזותית
ירושלים
בן גיאת רונה
אמנות חזותית
ירושלים
בן גיגי מיטל
תנועה ומחול
כליל
בן דוד ג'ודיתה (דיתה)
אמנות חזותית
הוד השרון
בן דורי סנדרה
תנועה ומחול
יד חנה
בן זאב אלינור
אמנות חזותית
תל אביב
בן ישי רוני
מוסיקה
ירושלים
ד"ר בן סימון משה
אמנות חזותית
גדרה
בן סיני שחם גלית
תנועה ומחול
ראשון לציון
בן עמי סמדר
אמנות חזותית
תל אביב
בן צור גילי
תנועה ומחול
שורש
ד"ר בנארי רינה
תנועה ומחול
הרצליה
בנדל רוזוב טליה
אמנות חזותית
שוהם
בן-צבי לוי יהודית
ביבליותרפיה
הרצליה
בצלאל-חיים נורית
אמנות חזותית
מזרע
בר אילן עמית ענת
ביבליותרפיה
תל אביב
ד"ר בר זקן שרית
דרמה
פרוד
ד"ר בר יצחק רחל
אמנות חזותית
גזר
בראודה עירית
אמנות חזותית
קרית אונו
בראון ניצנית
ביבליותרפיה
נשר
ברגר ג'וליון אוריאנה
מוסיקה
בית שמש
ברוך אילנה
אמנות חזותית
ירושלים
ברונו עפרה